Veiviser på plass

25. juni startet Merete Jørstad (50) i Kvænangen næringsfabrikk. Hun skal hjelpe nye og etablerte næringsaktører til å finne veien fra idè til ny eller større virksomhet. Merete kommer fra stillinga som redaksjonssjef i NRK og gleder seg til å bidra til nye arbeidsplasser, stolthet og bolyst i Kvænangen.