Fornøyd med å være i gang

Nå er vi i gang med et forsterket arbeid med næringsutvikling i Kvænangen. Det er jeg svært fornøyd med, sier styreleder i Kvænangen næringsfabrikk, Eirik Losnegaard Mevik.

Kommunen har fått status som omstilingskommune på grunn av svært høy andel offentlig ansette, fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. For å snu disse uheldige trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen. Målet er å gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene. Derfor er Kvænangen Næringsfabrikk AS det selskapet vi satser på at skal bli en spydspiss innen lokal næringsutvikling, sier Mevik.

Nå i slutten av juni begynte Merete Jørstad i stillinga som veiviser og sammen skal vi vise at Kvænangen er et godt sted å starte bedrift og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal jobbe for at hele kommunen heier på våre næringsdrivende og at vi står sammen last og brast om det er på opptur eller nedtur. Kvænangen næringsfabrikk skal vise deg vei, lover styrelederen.

Vi ønsker at du som driver bedrift i Kvænangen våger å satse og at vi sammen skaper nye arbeidsplasser, bolyst og trivsel!