Hva tenker du på?

Foto: Merete Jørstad

Bærer du på en drøm om å starte din egen arbeidsplass? Da kan Kvænangen næringsfabrikk være en god plass å starte planlegginga. For på denne fabrikken mener daglig leder at flere må tenke som Pippi – det man ikke har gjort før, kan man sikkert klare å få til.

Å våge å satse på noe nytt eller utvikle en bedrift man allerede har, kan være utfordrende. For hvor skal man begynne og hvordan kan man vite at ideèn er gjennomførbar? Gjennom omstillingsprogrammet i Kvænangen kommune kan du få drahjelp til å komme i gang med å utvikle din idè.

Siden Kvænangen har fått status som omstillingskommune, fins det penger til prosjekter som skal kartlegge om en idè er levedyktig i det virkelige liv. Tanken er å unngå å starte opp en bedrift som etter hvert viser seg å ikke være lønnsom, altså bortkastet tid og penger.

Gjennom omstillingsprogrammet er det mulig å få penger til å få gjort et godt planleggingsarbeid – først en forstudie som kan gå over i et forprosjekt. Etter forprosjektet er målet å ha avdekket muligheter og problemer og man har fått svar på om ideèn kan ta steget ut i ordinær drift. Dersom det er noen, Innovasjon Norge, Sametinget eller andre investorer som etter prosjektperioden er villige til å investere penger i din bedriftsplan – er det  sannsynlighet for at du har noe som kan lykkes.

Det kan synes  tungvint å gå veien om forstudie og forprosjekt, men det vil forhåpentligvis vise seg å være vel investert tid og ressurser.

Så – hva er første steg? Ta kontakt med Kvænangen næringsfabrikk. Her treffer du Merete Jørstad, som vil forklare nærmere hva det er mulig å få økonomisk støtte til og hva som er kravene for at en søknad skal behandles i omstillingsstyret. Næringsfabrikken kan også hjelpe deg med å finne personer som har den kompetansen du trenger for å få gjennomført en god forstudie eller et vellykket prosjekt. Og trenger du bare å lufte tanker eller diskutere noe om prosjektet, er næringsfabrikken tilgjengelig for deg.

Å jobbe med forstudier og forprosjekter er ikke bare gøy, dessverre. Det vil kreve tid og arbeid også fra deg, men omstillingspenger vil gjøre det enklere å deg å komme dit du vil – å få svar på om ideèn din er så god at den vil leve et langt og godt liv i Kvænangen.

I omstillingsperioden 2018-2020 prioriteres følgende innsatsområder:

  • Opplevelsesnæringer (reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)
  • Tilrettelegging og entreprenørskap ( blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)
  • Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

Søknaden legges inni denne portalen – https://www. regionalforvaltning.no/ Startside/Velkommen.aspx?

Og om du allerede nå har mistet  litt motet, så trøst deg med ordene til en bekymret bjørn:

«Du er modigere enn du vet, sterkere enn du tror og klokere enn du forstår.» — Ole Brumm